Horoscop zilnic

Astrologia (din greacă: άστρον astron: stea, şi λόγος logos: ştiinţă, teorie, studiu) înglobează un ansamblu de cunoştinţe, tradiţii şi credinţe, structurate, din punct de vedere geografic, în sisteme care acordă importanţă şi semnificaţie raporturilor ce se nasc din poziţiile relative ale corpurilor cereşti şi a altor detalii legate de acestea (semne zodiacale, case). Se presupune că aceste raporturi astrale ar cuprinde semnificaţii utile pentru interpretarea şi prefigurarea evoluţiilor evenimentelor terestre - trecute, prezente şi viitoare -, pentru cunoaşterea personalităţii şi destinului omului. Prognoza evoluţiei entităţilor (toate cele ce au un început şi un sfârşit) şi a evenimentelor terestre este domeniul de predilecţie al astrologiei. Valoarea acestui ansamblu de cunoştinţe este puternic contestată în lumea ştiinţifică contemporană care consideră astrologia drept o pseudoştiinţă. Nu poate fi contestat însă faptul că, de-a lungul istoriei, toate marile culturi ale lumii au produs propriile sisteme astrologice.